Käyttöohje Britax Kidfix SL Auton istuin

Tarvitsetko Britax Kidfix SL Auton istuin käyttöoppaan? Voit tarkastella käyttöopasta ja ladata PDF-version ilmaiseksi tästä. Löydät myös yleisiä kysymyksiä, tuotearvostelun ja käyttäjäpalautetta, joiden avulla voit käyttää tuotettasi mahdollisimman hyvin. Jos tämä ei ole haluamasi käyttöopas, ota yhteyttä meihin.

Onko tuotteessa vika, eikä käyttöoppaasta ole apua? Siirry Repair Café ‑alueelle etsimään ilmaisia korjauspalveluita.

Käyttöohje

Loading…

01 02
03
10
15
16
08
06
07
SICT-kiinnityspisteet
ISOFIT-varmistinvivut
SICT-irrotuspainike
SICT (vain KIDFIX SL SICT)
ISOFIX-ohjauskiinnikkeet
ISOFIX-kiinnityspisteet (auto)
Vyönohjain (vaaleanpunainen)
01
02
03
04
05
06
07
Päätuki
Istuintyyny
Vyökiinnitin
ISOFIT-lukituspainike
Käyttöohjeen säilytyslokero
08
09
10
ISOFIT-säätöpainike
11
Säätövyö
12
13
14
05
11
09
04
12
13
14
Selkänoja
Päätuen säätökahva
15
16
15 – 36 kg
(~4 - 12 v.)
www.britax.eu
2000010049 14/08
FI
KIDFIX SL
KIDFIX SL SICT
Käyttöohje
2 Johdanto
Olemme iloisia, että
KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT
saa saattaa lastasi turvalli-
sesti uuden elämänjakson läpi.
Jotta
KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT
voisi suojella lastasi oikein, noudata
näitä käyttöohjeita ja asenna tuote ohjeiden mukaan!
Mikäli tarvitset lisätietoja tuotteen käytöstä, käänny meidän puoleemme:
BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Blaubeurer Straße 71
D-89077 Ulm
Saksa
Puh.: +49 (0) 731 9345-199/-299
Faksi: +49 (0) 731 9345-210
www.britax.eu
BRITAX EXCELSIOR
LIMITED
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom
T.: +44 (0) 1264 333343
Faksi: +44 (0) 1264 334146
Sähköp.:
www.britax.eu
Näissä ohjeissa käytetään seuraavia symboleita:
Symboli Huomiosana Selitys
VAARA! Voi aiheuttaa vakavia loukkaantumisia
VAROITUS! Voi aiheuttaa lieviä loukkaantumisia
HUOMIO! Voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja
Ohje! Hyödyllisiä ohjeita
Toimenpiteet, jotka suoritetaan määrätyssä järjestyksessä, on numeroitu.
Esimerkki:
1. Paina nappia ...
18
17
Turvavöiden värit
Jotta vyöt olisi helpompi erottaa toisistaan,
ovat molemmat auton turvavyöt eri värisiä.
Poikittaisvyön
18
väri on tummanpunainen ja
lantiovyön
17
vaaleanpunainen. Lapsen turva-
istuimen värit ovat samat.
4. KÄYTTÖ AJONEUVOSSA
Huomio oman ajoneuvosi lasten turvaistuimia koskevat ohjeet. Istuinta voidaan käyttää ISO-
FIX-kiinnitysjärjestelmien (ks. malliluettelo) kanssa ja ajoneuvoissa kolmipistevyöllä.
Tutustu ajoneuvosi käytöohjeisssa annettuun tietoon istuimista, jotka koskevat lastenistuimia
autossa, painoluokka 15 - 36 kg.
KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT -turvaistuimella on kaksi hyväksyttyä asennustapaa:
Symboli Asennustapa Hyväksyntä Luku
kiinnitys ajoneuvossa ISOFIT-varmis-
tinvivuilla ISOFIX-kiinnityspisteisiin.
Huomio ajoneuvomalliluettelo.
automallikoh-
tainen
a)
9A
auton kolmipisteturvavyön avulla
yleinen
9B
a)
Tämä tarkoittaa, että turvaistuinta saa käyttää vain ajoneuvoissa, jotka on lueteltu
oheisessa ajoneuvotyyppiluettelossa. Tätä luetteloa päivitetään jatkuvasti. Ajantasaisen
luettelon saat suoraan meiltä tai osoitteesta www.britax.eu / www.roemer.eu.
Voit käyttää turvaistuinta seuraavasti:
kasvot menosuuntaan kyllä
selkä menosuuntaan ei
1)
kaksipistevyöllä ei
kolmipistevyöllä
2)
kyllä
ISOFIX-kiinnityspisteillä
(istuinosan ja selkänojan
välissä)
kyllä
etumatkustajan istuimella kyllä
3)
uloimmaisilla takaistuimilla kyllä
keskimmäisellä takaistuimel-
la (3-pistevyöllä)
kyllä
4)
1) Sallittu vain, jos ajoneuvon istuin on asennettu selkä ajosuuntaan päin (esim. pakettiau-
to, pikkubussi) ja istuin on hyväksytty myös aikuisten käyttöön. Yksikään turvatyyny ei saa
kohdistua istuimeen.
2) Vyöllä on oltava ECE R 16 -normin (tai siihen verrattavan normin) mukainen hyväksyntä,
joka on merkitty vyön tarkastusetikettiin ympyrän sisällä olevalla "E"- tai "e"-kirjaimella.
3) Jos ajoneuvossa on etuturvatyyny: Työnnä istuin pitkälle taakse, noudata ajoneuvon kä
-
sikirjan ohjeita.
4) Käyttö ei ole mahdollista, jos käytettävissä on vain kaksipistevyö.
15–36 kg
3 Hyväksyntä
BRITAX RÖMER
Lasten turvaistuin
Tarkastettu ja hyväksytty
ECE R 44/04 mukaan
Ryhmä Lapsen paino
KIDFIX SL
KIDFIX SL SICT
II + III 15 - 36 kg
*ECE = eurooppalainen turvallisuusvarusteita koskeva normi
Lasten turvaistuin on suunniteltu, tarkastettu ja hyväksytty lasten turvava-
rusteita koskevan normin (ECE R 44/04) vaatimusten mukaisesti. Tarkas-
tusmerkki E (ympyrän sisällä) ja hyväksymisnumero löytyvät oranssista
hyväksymisetiketistä (turvaistuimessa olevasta tarrasta).
VAARA! Hyväksynnän voimassaolo päättyy välittömästi, jos turvaistui-
meen tehdään muutoksia. Muutoksia saa tehdä vain istuimen
valmistaja.
VAROITUS!
KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT
-turvaistuin on tarkoitettu
käytettäväksi vain autossa lapsen turvallisuuden varmis-
tamiseksi. Istuinta ei ole suunniteltu käytettäväksi kotona
istuimena tai leikkikaluna.
VAARA! Älä koskaan käytä kaksipistevyötä lapsesi tai turvaistuimen
ympärillä. Jos lapsen turvaistuin kiinnitetään ajoneuvoon vain
kaksipistevyöllä, lapsi saattaa loukkaantua tai jopa menehtyä
onnettomuudessa.
SIVU I
6. PURKU JA HÄVITTÄMINEN
1. TUOTEKUVAUS
1. Paina auton turvavyön lukituksen irrotuspainiketta.
2. Pujota poikittaisvyö ulos päätuen tummanpunaisesta
vyökiinnittimestä
09
14
Koskee vain asennustapaa (ISOFIT):
3. Paina ISOFIT-kiinnityksen irrottamista varten punais-
ta ISOFIT-lukituspainiketta
08
ja vedä ISOFIT-var-
mistinvipu
07
ulos. Toista sama toisen ISOFIT-var-
mistinvivun kanssa
07
.
4. Vedä säätövyötä niin pitkälle,
12
kunnes molemmat
ISOFIT-varmistinvivut
07
ovat säilytysasennossa.
Nyt voit poistaa turvaistuimen.
VAARA! Turvaistuimen kiinnitys on varmistettava,
vaikka lapsi ei matkustaisikaan mukana.
VITTÄMINEN:
Noudata maakohtaisia määräyksiä.
Pakkauksen hävittäminen Kartongin jätesäiliö
Istuimen päällinen Kuivajäteastiaan, termiseen hyötykäyttöön
Muoviosat Noudata jätesäiliöiden ohjeita
Metalliosat Metallinkeräykseen
Vyön hihnat Polyesterijätesäiliöön
Lukko ja kielet Kuivajäteastiaan
06
12
IRROTTAMINEN:
LAPSEN IRROTTAMINEN TURVAVÖISTÄ:
1. Irrota lapsi vapauttamalla turvalukko.
08
06
08
06
Päällysteen irrottaminen
1. Työnnä auton istuimen päätuet ylimpään asentoon.
2. Irrota hakaset
20
selkänojan
16
takapuolelta.
3. Irrota selkänojan päällysteen yläosa.
4. Irrota päällysteen ripustuslenkki
21
alhaalta selkän-
ojan takapuolelta
16
5. Irrota istuintyynyn päällyste.
10
Päätuen päällysteen irrottaminen
6.
Irrota päätuen
21
päällysteen
14
hakaset.
7. Irrota selkänojan päällysteen hakaset
20
selkänojan
16
etupuolelta
8.
Irrota päätuen päällyste
14
.
Nyt voit pestä päällysteen.
Noudata päällysteen pesueti-
ketin pesuohjetta.
Päällysteen kiinnittäminen
Kun laitat päällysteen takaisin, toimi vastaavalla tavalla
toisin päin.
5. TUOTTEEN HOITO JA HUOLTO
20
14
20
21
21
Vain alkuperäisten BRITAX RÖMER -istuinten varapäällisten käyttö on sallittua,
koska päällinen on tärkeä osa lasten istuinta ja turvallisuuden kannalta päällisen
oikeanlaisen toiminnan pitää olla taattu. Varapäällisiä saa ammattiliikkestä tai
ADAC-liikkeistä.
• Päällisen voi irrottaa ja pestä miedolla pesuaineella (30 °C). Noudata päällys-
teen pesuohjetta.
• Muoviosat voidaan pestä saippualiuoksella. Älä käytä voimakkaita pesuaineita
(kuten liuotinainetta).
VAARA! Lasten turvaistuinta ei saa käyttää ilman päällystettä.
Irrota SICT
03
painamalla SICT-irrotuspainiketta
04
ja
poista SICT
03
.
03
04
140827_KIDFIX_SL_KIDFIX_SL_SICT_FI.indd 1 28.08.2014 10:04:13
Lataa käyttöohje suomalainen (PDF, 1.93 MB)
(Mieti ympäristöä ja tulosta tämä käyttöopas vain, jos se on todella tarpeen)

Loading…

Arviointi

Kerro meille mielipiteesi Britax Kidfix SL Auton istuin arvioimalla tuote. Haluatko jakaa tuotekokemuksesi tai kysyä kysymyksen? Jätä kommentti sivun alalaidassa.
Oletko tyytyväinen kohteeseen Britax Kidfix SL Auton istuin?
Kyllä Ei
Arvostele tuote ensimmäisenä
0 äänet

Lisää tästä ohjekirjasta

Ymmärrämme, että on mukavaa, että sinulla on paperikäyttöinen käyttöopas laitteellesi Britax Kidfix SL Auton istuin. Voit aina ladata oppaan verkkosivuiltamme ja tulostaa sen itse. Jos haluat alkuperäisen käyttöoppaan, suosittelemme ottamaan yhteyttä osoitteeseen Britax. He saattavat pystyä toimittamaan alkuperäisen ohjekirjan. Etsitkö laitteen Britax Kidfix SL Auton istuin käyttöopasta toisella kielellä? Valitse haluamasi kieli kotisivuiltamme ja etsi mallinumero nähdäksesi, onko sitä saatavilla.

Tekniset tiedot

Tuotemerkki Britax
Malli Kidfix SL
Kategoria Auton istuimet
Tiedostotyyppi PDF
Tiedoston koko 1.93 MB

Kaikki käsikirjat kohteelle Britax Auton istuimet
Lisää Auton istuimet käsikirjoja

Tukitiimimme etsii hyödyllisiä tuotetietoja ja vastaa yleisiin kysymyksiin. Jos huomaat yleisissä kysymyksissä virheen, kerro siitä meille yhteydenottolomakkeella.

Voiko Isofix-turvaistuimia sijoittaa autoihin ilman Isofix-autoa? Todennettu

Useimmilla saatavilla olevilla Isofix-turvaistuimilla on yleinen hyväksyntä turvavöillä kiinnittämiseksi, autokohtaisen hyväksynnän lisäksi. Näin istuin voidaan kiinnittää turvavöillä. Lue lisätietoja turvaistuimen käyttöoppaasta. On Isofix-turvaistuimia, joita ei voida kiinnittää turvavöillä.

Tästä oli apual (704) Lue lisää

Mikä on turvallisin paikka auton lastenistuimelle? Todennettu

Tämä riippuu osittain autosta, mutta yleensä turvallisin paikka on takapenkin keskiosa. Siinä lapsi on mahdollisimman etäällä auton sivuista ja siten mahdollisimman suojassa onnettomuuksissa. Tämä koskee kuitenkin vain penkkejä, joissa on täydellinen kolmipisteturvavyö. Jos takapenkin keskimmäisellä paikalla on vain lantiovyö, lastenistuin on turvallisinta sijoittaa takapenkille ikkunan viereen.

Tästä oli apual (632) Lue lisää

Voinko käyttää auton searia lentokoneessa? Todennettu

Ei ole kansainvälisiä ohjeita turvaistuinten käytöstä lentokoneissa. Mallista riippuen on mahdollista, että turvaistuin sopii siihen. Onko se sallittu vai ei, riippuu lentoyhtiöstä. Ota aina yhteyttä lentoyhtiöön etukäteen tämän tarkistamiseksi.

Tästä oli apual (205) Lue lisää

Voiko kaikki Isofix-turvaistuimet asentaa kaikkiin Isofix-autoihin? Todennettu

Ei, on olemassa yleisiä ja ei-yleismaailmallisia Isofix-turvaistuimia. Ei-yleismaailmallista Isofix-turvaistuinta voidaan käyttää vain nimetyissä autoissa. Istuimen mukana tulee luettelo automalleista, jotka soveltuvat käytettäväksi kyseisen istuimen kanssa. Isofix-universaalia turvaistuinta voidaan käyttää vain autoissa, joissa on Isofix ja Top Tether -kiinnityspiste.

Tästä oli apual (157) Lue lisää

Mikä on Isofix? Todennettu

Isofix on kansainvälisesti standardoitu järjestelmä autojen mountiung-turvaistuimille. Autossa on Isofix-kiinnikkeitä. Nämä kannattimet sijaitsevat selkänojan ja takaistuimen istuimen välissä ja on kytketty auton koriin. Isofix-turvaistuin on varustettu koukkuilla, jotka voidaan helposti kiinnittää kiinnikkeisiin.

Tästä oli apual (148) Lue lisää

Kuinka kauan lapseni voi olla turvaistuimessa? Todennettu

Älä anna lapsesi istua turvaistuimessa yli 1,5 - 2 tuntia päivässä. Monet modernit rattaat tarjoavat mahdollisuuden kiinnittää turvaistuin päälle, mikä mahdollistaa lapsesi nopean kuljetuksen. Älä myöskään tällöin ylitä 1,5 - 2 tuntia päivässä.

Tästä oli apual (148) Lue lisää

Keskustele tuotteesta

Täällä voit jakaa mielipiteesi Britax Kidfix SL Auton istuin:sta. Jos sinulla on kysyttävää, lue ensin huolellisesti käyttöohje. Käsikirjaa voi pyytää yhteydenottolomakkeellamme.

Käyttöohje Britax Kidfix SL Auton istuin

Liittyvät tuotteet

Aiheeseen liittyvät luokat