Käyttöohje Britax Advansafix IV R Auton istuin

Tarvitsetko Britax Advansafix IV R Auton istuin käyttöoppaan? Voit tarkastella käyttöopasta ja ladata PDF-version ilmaiseksi tästä. Löydät myös yleisiä kysymyksiä, tuotearvostelun ja käyttäjäpalautetta, joiden avulla voit käyttää tuotettasi mahdollisimman hyvin. Jos tämä ei ole haluamasi käyttöopas, ota yhteyttä meihin.

Onko tuotteessa vika, eikä käyttöoppaasta ole apua? Siirry Repair Café ‑alueelle etsimään ilmaisia korjauspalveluita.

Käyttöohje

Loading…

09
1
2
30
32
26
20
32
26
45
20
21
1
2
21
44
08
22
20
45
2
1
44
1
2
32
30
26
20
19
19
19
07
26
19
08
21
32
20
1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA 2. YTTÖ AJONEUVOSSA 3. HYVÄKSYNTÄ 4. HOITAMINEN JA HUOLTAMINEN
6. Avaa istuinpinnan päällisen molemmat painonapit ja käännä päällinen eteen. Pujota
tällöin SecureGuard
26
päällisen kautta ulos.
7. Löysää turvaistuimen 5-pistevyötä
09
niin paljon kuin mahdollista.
Vihje! Vedä kummastakin olkahihnasta painamalla samalla säätöpainiketta
18
eteen.
8. Irrota molemmat avatut olkatyynyt
19
tarranauhasta ja käännä olkatyynyt olkahihno-
jen ympärille
08
.
VAARA Varmista, että olkahihnat
08
kulkevat oikein olkatyynyjen
19
kautta.
9. Poista lukkokielet
21
niille tarkoitetusta syvennyksestä
44
selkänojan sisäosassa.
10. Nosta harmaata vaihtolevyä
32
ja poista levy yhdessä SecureGuard-ohjaimen
26
kanssa työntämällä levyä selkänojan
30
suuntaan.
11. Käännä harmaa vaihtolevy
32
ympäri, jolloin vyölukko
20
on ylhäällä ja Secure-
Guard
26
puolestaan alhaalla.
12. Säilytä SecureGuard
26
sille tarkoitetussa syvennyksessä ja työnnä harmaa vaihtole-
vy
32
takaisin pidikkeeseensä siten, että kuulet levyn napsahtavan paikalleen.
13. Pujota vyölukko
20
siitä päällisen raosta, joka on lähempänä selkänojaa.
Suosittelemme 5-pistevyön käyttöä mahdollisimman pitkään ja tekemään ryhtymään
näihin muutostoimenpiteisiin vasta siinä vaiheessa, kun lapsen paino ylittää 15 kg ja
pääntuen ylin asento on saavutettu.
1. Löysää turvaistuimen 5-pistevyötä
09
niin paljon kuin mahdollista.
2. Avaa vyölukko
20
ja sijoita lukkokielet
21
sivuilla oleviin vyönohjaimiin.
3. Avaa selkäosan painonapit ja käännä päällisen ylempi puolisko ylös ja alempi puolis-
ko puolestaan alas.
4. Vie lukkokielet
21
niille tarkoitettuun syvennykseen
44
selkänojan sisäosassa.
5. Avaa kummankin olkatyynyn kiinnitys
19
irrottamalla sivuilla olevat tarranauhat.
6. Työnnä kummankin avatun olkatyynyn
19
tarranauha selkänojan päällisen alle ja
kiinnitä nauha sille tarkoitettua silmukkapuolta vasten.
Varmista, että olkatyynyt eivät ole päällekkäin.
7. Kiristä vöitä vetämällä säätöhihnasta
22
.
8. Avaa istuinpinnan päällisen molemmat painonapit ja käännä päällinen eteen. Pujota
tällöin vyölukko
20
päällisen kautta ulos.
9. Nosta harmaata vaihtolevyä
32
ja poista levy yhdessä vyölukon
20
kanssa työntä-
mällä levyä selkänojan
30
suuntaan.
10. Kierrä harmaa vaihtolevy
32
ympäri, jolloin SecureGuard (B)
26
on ylhäällä ja
vyölukko (A)
20
puolestaan alhaalla.
11. Säilytä vyölukko
20
sille tarkoitetussa syvennyksessä ja työnnä harmaa vaihtolevy
32
takaisin pidikkeeseensä siten, että kuulet levyn napsahtavan paikalleen.
12. Pujota SecureGuard
26
päällisessä olevasta merkillä B (15-36 kg) varustetusta
raosta.
11. 5-PISTEVYÖN POISTAMINEN JA SECUREGUARD-OHJAIMEN KIINNITTÄMINEN TAKAISIN PAIKALLEEN
12. 5-PISTEVYÖN KIINNITTÄMINEN TAKAISIN PAIKALLEEN JA SECUREGUARD-OHJAIMEN POISTAMINEN
9 – 36 kg
9 kk ~ 12 v
www.britax.com
FI
Käyttöohje
ADVANSAFIX IV R
Turvaistuimen taustapuoli
1. Siirrä pääntuki
07
alimpaan asentoonsa.
2. Paina ikäryhmän vaihtokytkimen
45
keskellä olevaa salpaa ja liikuta kytkintä
samanaikaisesti alempaan asentoon ryhmän 1 (9-18 kg) mukaista käyttöä varten.
Turvaistuimen etupuoli
3. Käännä pääntuen päällisen alaosa ylös ja aseta päällinen pääntuen päälle.
4. Avaa molemmat painonapit pääntuen päällisen sisäpuolelta.
5. Avaa molemmat painonapit päällisen taustapuolelta.
Huomio oman ajoneuvosi lasten turvaistuimia koskevat ohjeet. Istuinta voi käyttää autoissa,
jotka on varustettu ISOFIX- ja Top-Tether-kiinnityspisteillä, autoissa, jotka on varustettu
ISOFIX-kiinnityspisteillä ja kolmipistevyöllä (ks. malliluettelo) ja autoissa, jotka on varustettu
kolmipistevyöllä.
Selvitä autosi käyttöohjeesta, minkä istuinten yhteydessä saa käyttääpainoluokan 9 – 36 kg
turvaistuimia.
ADVANSAFIX IV R -turvaistuimen saa asentaa autoon kolmella eri tavalla:
a)
Tämä tarkoittaa, että turvaistuinta saa käyttää vain ajoneuvoissa, jotka on lueteltu oheisessa
ajoneuvotyyppiluettelossa. Tätä luetteloa päivitetään jatkuvasti.
Ajantasaisen luettelon saat suoraan meiltä tai osoitteesta www.britax.com
Voit käyttää turvaistuinta seuraavasti:
kasvot menosuuntaan kyllä
selkä menosuuntaan ei
1)
kiinnitys 2-pistevyöllä ei
kiinnitys kolmipistevyöllä
2)
kyllä
ISOFIX-kiinnityspisteisiin
kiinnitettynä (istuinosan ja
selkänojan välissä)
kyllä
etumatkustajan istuimella kyllä
3)
uloimmaisilla takaistuimilla kyllä
keskimmäisellä takaistuimella
(kolmipistevyöllä)
kyllä
4)
1) Sallittu vain, jos auton istuin on asennettu selkä ajosuuntaan päin (esim. tila-auto, pikkubussi)
jakyseinen istuin on hyväksytty myös aikuisten käyttöön. Yksikään turvatyyny ei saa kohdistua istuimeen.
2) Vyöllä on oltava ECE R 16 -normin (tai siihen verrattavan normin) mukainen hyväksyntä, joka
onmerkitty vyön tarkastusetikettiin ympyrän sisällä olevalla "E"- tai "e"-kirjaimella.
3) Jos ajoneuvossa on etuturvatyyny: Työnnä istuin pitkälle taakse, noudata ajoneuvon käsikirjan ohjeita.
4) Käyttö ei ole mahdollista, jos käytettävissä on vain 2-pistevyö.
Ryhmä Asennusmenetelmä Hyväksyntä Käyttöohjeen
luku
1 (9-18 kg) ISOFIX + TopTether kaikkiin automalleihin A
2/3 (15-36 kg) ISOFIT + auton
turvavyö
vain määrättyihin
automalleihin
a)
B1
2/3 (15-36 kg) Ajoneuvon turvavyö kaikkiin automalleihin B2
BRITAX RÖMER
Lastenistuin
Tarkastettu ja hyväksytty
ECE R 44/04 mukaan
Ryhmä Lapsen paino
ADVANSAFIX IV R
I+II+III 9 - 36 kg
*ECE = eurooppalainen turvavarusteita koskeva standardi
Lasten turvaistuin on suunniteltu, tarkastettu ja hyväksytty lasten turvavarusteita kos-
kevan standardin (ECE R 44/04) vaatimusten mukaisesti. Tarkastusmerkki E (ympyrän
sisällä) ja hyväksymisnumero on merkitty oranssiin hyväksymisetikettiin (turvaistui-
meen kiinnitettyyn tarraan).
VAARA! Hyväksyntä raukeaa välittömästi, jos turvaistuimeen tehdään muutoksia.
Muutoksiin saa ryhtyä vain istuimen valmistaja.
VAARA! Älä kiinnitä lastasi tai turvaistuinta 2-pisteturvavyöllä. Jos lapsen tur-
vaistuin kiinnitetään ajoneuvoon vain 2-pistevyöllä, lapsi saattaa loukkaantua tai jopa
menehtyä onnettomuudessa.
VAROITUS!
ADVANSAFIX IV R
on tarkoitettu vain lapsen kiinnittämiseen auton
sisällä. Istuin ei sovellu missään tapauksessa käytettäväksi kotona istuimena eikä
myöskään leikkikaluksi.
Lue tämä käyttöohje huolellisesti kaikessa rauhassa. Säilytä opas aina
oppaalle tarkoitetussa turvaistuimen säilytystaskussa.
14
Siten käyttöohje
on tarvittaessa aina saatavilla. Jos luovutat turvaistuimen toisen henkilön
käyttöön, anna ohjeet aina mukaan.
VAARA! Lapsen turvallisuuden vuoksi:
Varmista ennen auton oven sulkemista, että lapsi ja turvaistuimen osat eivät voi
jäädä oven väliin.
Turvaistuin voi vaurioitua onnettomuuden yhteydessä, jos törmäysnopeus on yli
10 km/h. Syntyneet vauriot eivät tällöin välttämättä näy ulospäin. Tässä tapauk-
sessa auton turvaistuin on vaihdettava. Hävitä istuin asianmukaisesti.
Toimita turvaistuin aina tarkastettavaksi, mikäli turvaistuin on altistunut olosuh-
teille, jotka ovat saattaneet johtaa istuimen vahingoittumiseen (esim. istuimen
pudottua lattialle).
Tarkista kaikki tärkeät osat mahdollisten vaurioiden varalta. Varmista erityisesti,
että kaikki mekaaniset osat toimivat moitteettomasti.
Älä koskaan öljyä tai voitele turvaistuimen osia.
Älä koskaan jätä lasta yksin ilman valvontaa autoon turvaistuimeen.
Päästä lapsi aina autoon ja ulos autosta jalkakäytävän puolelta.
Suojaa turvaistuinta intensiiviseltä auringonsäteilyltä, mikäli se ei ole käytössä.
Turvaistuin voi lämmetä suorassa auringonvalossa erittäin kuumaksi. Lapsen
iho on herkkä, minkä vuoksi kuumat pinnat voivat aiheuttaa ihovammoja.
Mitä tiukemmin vyö on lapsen kehoa vasten, sitä paremmin on lapsesi turvassa.
Älä sen vuoksi pue lapselle paksuja vaatteita päälle vyön alle.
Pidä pitkillä matkoilla säännöllisesti taukoja, jotta lapsi pääsee liikkumaan ja leik-
kimään.
Käyttö takaistuimella: Työnnä etuistuin niin pitkälle eteen, etteivät lapsen jalat
osu etuistuimen selkänojaan (loukkaantumisvaara).
VAARA! Kaikkia matkustajia koskevia turvajärjestelyjä:
Irralliset esineet ja ilman turvavöitä matkustavat henkilöt voivat hätäjarrutuksen
tai onnettomuuden yhteydessä vaarantaa muiden matkustajien turvallisuuden.
Pidä sen vuoksi aina huolta siitä, että...
et käytä kuorman tukipintoina muita kuin tässä ohjeessa kuvattuja ja istuimeen
merkittyjä kosketuspintoja.
ajoneuvon istuimien selkänojat on lukittu paikoilleen (esim. alas taitettava taka-
penkki).
kaikki ajoneuvossa (esim. hattuhyllyllä) sijaitsevat painavat ja teräväreunaiset
esineet on kiinnitetty.
kaikki ajoneuvon matkustajat käyttävät turvavyötä.
turvaistuin on aina kiinnitetty, vaikka lapsi ei matkustaisikaan mukana.
VAROITUS! Turvaohjeita istuimen käsittelyyn:
Älä koskaan käytä turvaistuinta irrallaan, älä edes kokeilumielessä.
Varo turvaistuimen jäämistä kovien esineiden (auton oven, istuinkiskojen jne.)
väliin. Muutoin turvaistuin saattaa vahingoittua.
Säilytä turvaistuinta turvallisessa paikassa silloin, kun sitä ei käytetä. Älä aseta
istuimelle painavia tavaroita tai älä säilytä turvaistuinta suoraan lämpölähteen
vieressä tai auringonvalossa.
HUOMIO! Ajoneuvon suojaaminen:
Turvaistuimen käyttö voi aiheuttaa kulumisjälkiä herkistä materiaaleista (esim.
veluurikankaasta, nahasta) valmistettuihin istuinpäällisiin. Auton istuimen opti-
maaliseksi suojaksi suosittelemme lisävarusteeksi BRITAX RÖMER turvaistui-
men alustaa.
13. Liitä kaksi alempaa painonappia päälliseen.
14. Liitä kaksi ylempää painonappia päälliseen.
15. Liitä kaksi painonappia pääntuen ylempään päälliseen.
Turvaistuimen taustapuoli
16. Paina ikäryhmän vaihtokytkimen
45
keskellä olevaa salpaa ja liikuta kytkintä sa-
manaikaisesti ylempään asentoon ryhmän 2/3 (15-36 kg) mukaista käyttöä varten.
14. Liitä kaksi alempaa painonappia päälliseen.
15. Liitä kaksi ylempää painonappia päälliseen.
16. Liitä kaksi painonappia pääntuen ylempään päälliseen.
VYÖLUKON HOITO
Turvaistuin pystyy huolehtimaan lapsen turvallisuudesta vain, jos vyölukko toimii oikein.
Vyölukon toimintahäiriöt johtuvat yleensä lian kerääntymisestä tai roskista. Toimintahäi-
riöitä ovat muun muassa:
Lukkokielet liikkuvat hitaasti ulos punaisen avauspainikkeen painamisen jälkeen.
Lukkokielet eivät enää lukitu paikalleen (ts. kielet tulevat jälleen ulos sen jälkeen,
kunne on yritetty painaa sisään).
Lukkokielet lukkiutuvat ilman selvästi kuuluvaa napsahdusta.
Lukkokielten painaminen sisään on hankalaa (painettaessa on havaittavissa selvä
vastus).
Vyölukko aukeaa vain voimaa käyttäen.
Ohje
Huuhtele vyölukko puhtaaksi, jotta se toimisi jälleen moitteettomasti:
VYÖLUKON PUHDISTUS
1.
Avaa haaratyynyn
31
tarranauha ja irrota tyyny.
2. Poista harmaa vaihtotyyny
32
siten kuin luvussa ”11. 5-PISTEVYÖN POISTAMI-
NEN JA SECUREGUARD-OHJAIMEN KIINNITTÄMINEN TAKAISIN PAIKALLEEN”
onkuvattu.
3. Liota vaihtolevyä
32
ja vyölukkoa
20
vähintään tunnin ajan lämpimässä, astianpe-
sunainetta sisältävässä vedessä.
4. Huuhtele vyölukko
20
huolellisesti. Kuivaa vyölukko joka puolelta puhdistuksen
jälkeen.
5. Kiinnitä vaihtotyyny
32
siten kuin luvussa ”11. 5-PISTEVYÖN POISTAMINEN JA SE-
CUREGUARD-OHJAIMEN KIINNITTÄMINEN TAKAISIN PAIKALLEEN” on kuvattu.
6. Kiinnitä k
eskipehmuste
31
.
PUHDISTUS
HUOMIO Turvaistuimessa saa käyttää ainoastaan alkuperäisiä Britaxin vaihtopääl-
lisiä, sillä istuinpäällinen on turvaistuimen olennainen osa ja vaikuttaa siten keskeisesti
siihen, että järjestelmä toimii moitteettomasti. Vaihtopäällisiä on saatavissa jälleenmyyjältä.
HUOMIO! Turvaistuinta ei saa käyttää ilman päällistä.
Päällisen voi irrottaa ja pestä miedolla pesuaineella pesukoneen hienopesuohjelmaa
käyttäen (lämpötila 30 °C). Noudata istuinpäällisen pesuetikettiin merkittyjä ohjeita.
Olkatyynyt voi irrottaa ja pestä lämpimällä saippualiuoksella.
Muoviosat, SecureGuard-ohjaimen ja hihnat voi pestä saippualiuoksella. Älä käytä
voimakkaita pesuaineita (kuten liuottimia).
Olkatyynyjen irrottaminen
1. Löysää olkahihnat
08
mahdollisimman pitkiksi.
2. Avaa olkatyynyt
19
sivulla olevilla tarranauhoilla.
Turvaistuimen taustapuoli
3. Sijoita Top Tether
13
eteen istuimen päälle.
4. Irrota ylhäällä oleva säilytystasku
14
.
5. Vedä olkahihnoja
08
hieman ulos, jotta näet olkatyynyjen vyölenkit niiden
19
alla.
6. Irrota vyölenkit olkahihnan korkeussäätimen
42
muovitalloista
41
.
7. Vedä olkatyynyjä
19
eteenpäin ulos vyölukoista.
Olkatyynyjen asettaminen takaisin istuimeen
Seuraa askelia yksinkertaisesti päinvastaisessa järjestyksessä.
HUOMIO Olkatyynyt
19
ja hihnat eivät saa kiertyä eikä vaihtaa paikkaansa.
Olkahihnojen
08
täytyy olla olkatyynyillä
19
mustan suojan alla
43
.
08
19
14
13
41
42
08
43
Päällisen irrottaminen
Päätuki
1. Avaa molemmat painonapit
33
hihnoille tarkoitetuista aukoista.
2. Siirrä turvaistuimen pääntuet ylimpään asentoonsa.
3. Vedä elastinen reunanauha yläpuolelta pois istuinkaukalon reunan päältä ja vedä
pikakiinnityslevyt
34
pois kummastakin alustanraosta.
4. Poista päällisen reuna istuinkaukalon ja vaimennuskappaleen välisestä raosta.
5. Irrota kumilenkit
35
pääntuen alapuolelta.
Istuinkaukalo
6. Avaa keskipehmusteen
31
tarrakiinnike ja irrota pehmuste.
7. Avaa kaikki neljä painonappia
36
istuin- ja selkäpinnalta.
8. Työnnä vyölukko
20
tai SecureGuard
26
päällisen raon läpi.
9. Irrota edessä istuinpinnan alapuolella olevat kumilenkit
37
ja vedä pikakiinnitysle-
vyt
38
pois istuinkaukalosta.
10. Vedä elastiset lenkit varovasti pois vyönohjaimia
28
ympäröivästä raosta.
11. Poista päällisen reuna ja pikakiinnityslevyt
39
istuinkaukalon ja vaimennuskappa-
leen välisestä raosta.
12. Vedä ylhäällä selkänojan taustapuolella olevat kumilenkit
40
pois istuinkaukalon
raosta ja irrota kumilenkit.
Päällisen asettaminen takaisin istuimeen:
Seuraa askelia yksinkertaisesti päinvastaisessa järjestyksessä.
33
34
35
31
20
36
37
38
28
40
39
HUOMIO! Käytä asennusmenetelmän A mukaisesti asennettua turvaistuinta aina
oikein asennetulla vyölukolla
20
varustettuna ja asennusmenetelmän B mukaisesti
asennettua turvaistuinta puolestaan oikein asennetulla SecureGuard-ohjaimella
26
varustettuna. Varmista, että vaihtolevy
45
on kiinnitetty oikein.
HUOMIO! Varmista, että vyön hihnat eivät ole kierteellä ja että hihnat asettuvat
oikein hihnoille tarkoitettuihin rakoihin päällisessä. Päällisen takimmainen hihnan rako
ontarkoitettu vyölukolle
20
ja etummainen hihnan rako puolestaan SecureGuard-ohjai-
melle
26
. Istuimen etureunassa oleva hihnan rako on tarkoitettu vyön säätöhihnalle
22
.
2000029899 - 07/182000029899 - 0/18
Lataa käyttöohje suomalainen (PDF, 1.06 MB)
(Mieti ympäristöä ja tulosta tämä käyttöopas vain, jos se on todella tarpeen)

Loading…

Arviointi

Kerro meille mielipiteesi Britax Advansafix IV R Auton istuin arvioimalla tuote. Haluatko jakaa tuotekokemuksesi tai kysyä kysymyksen? Jätä kommentti sivun alalaidassa.
Oletko tyytyväinen kohteeseen Britax Advansafix IV R Auton istuin?
Kyllä Ei
Arvostele tuote ensimmäisenä
0 äänet

Lisää tästä ohjekirjasta

Ymmärrämme, että on mukavaa, että sinulla on paperikäyttöinen käyttöopas laitteellesi Britax Advansafix IV R Auton istuin. Voit aina ladata oppaan verkkosivuiltamme ja tulostaa sen itse. Jos haluat alkuperäisen käyttöoppaan, suosittelemme ottamaan yhteyttä osoitteeseen Britax. He saattavat pystyä toimittamaan alkuperäisen ohjekirjan. Etsitkö laitteen Britax Advansafix IV R Auton istuin käyttöopasta toisella kielellä? Valitse haluamasi kieli kotisivuiltamme ja etsi mallinumero nähdäksesi, onko sitä saatavilla.

Tekniset tiedot

Tuotemerkki Britax
Malli Advansafix IV R
Kategoria Auton istuimet
Tiedostotyyppi PDF
Tiedoston koko 1.06 MB

Kaikki käsikirjat kohteelle Britax Auton istuimet
Lisää Auton istuimet käsikirjoja

Tukitiimimme etsii hyödyllisiä tuotetietoja ja vastaa yleisiin kysymyksiin. Jos huomaat yleisissä kysymyksissä virheen, kerro siitä meille yhteydenottolomakkeella.

Voiko Isofix-turvaistuimia sijoittaa autoihin ilman Isofix-autoa? Todennettu

Useimmilla saatavilla olevilla Isofix-turvaistuimilla on yleinen hyväksyntä turvavöillä kiinnittämiseksi, autokohtaisen hyväksynnän lisäksi. Näin istuin voidaan kiinnittää turvavöillä. Lue lisätietoja turvaistuimen käyttöoppaasta. On Isofix-turvaistuimia, joita ei voida kiinnittää turvavöillä.

Tästä oli apual (704) Lue lisää

Mikä on turvallisin paikka auton lastenistuimelle? Todennettu

Tämä riippuu osittain autosta, mutta yleensä turvallisin paikka on takapenkin keskiosa. Siinä lapsi on mahdollisimman etäällä auton sivuista ja siten mahdollisimman suojassa onnettomuuksissa. Tämä koskee kuitenkin vain penkkejä, joissa on täydellinen kolmipisteturvavyö. Jos takapenkin keskimmäisellä paikalla on vain lantiovyö, lastenistuin on turvallisinta sijoittaa takapenkille ikkunan viereen.

Tästä oli apual (632) Lue lisää

Voinko käyttää auton searia lentokoneessa? Todennettu

Ei ole kansainvälisiä ohjeita turvaistuinten käytöstä lentokoneissa. Mallista riippuen on mahdollista, että turvaistuin sopii siihen. Onko se sallittu vai ei, riippuu lentoyhtiöstä. Ota aina yhteyttä lentoyhtiöön etukäteen tämän tarkistamiseksi.

Tästä oli apual (205) Lue lisää

Voiko kaikki Isofix-turvaistuimet asentaa kaikkiin Isofix-autoihin? Todennettu

Ei, on olemassa yleisiä ja ei-yleismaailmallisia Isofix-turvaistuimia. Ei-yleismaailmallista Isofix-turvaistuinta voidaan käyttää vain nimetyissä autoissa. Istuimen mukana tulee luettelo automalleista, jotka soveltuvat käytettäväksi kyseisen istuimen kanssa. Isofix-universaalia turvaistuinta voidaan käyttää vain autoissa, joissa on Isofix ja Top Tether -kiinnityspiste.

Tästä oli apual (157) Lue lisää

Kuinka kauan lapseni voi olla turvaistuimessa? Todennettu

Älä anna lapsesi istua turvaistuimessa yli 1,5 - 2 tuntia päivässä. Monet modernit rattaat tarjoavat mahdollisuuden kiinnittää turvaistuin päälle, mikä mahdollistaa lapsesi nopean kuljetuksen. Älä myöskään tällöin ylitä 1,5 - 2 tuntia päivässä.

Tästä oli apual (148) Lue lisää

Mikä on Isofix? Todennettu

Isofix on kansainvälisesti standardoitu järjestelmä autojen mountiung-turvaistuimille. Autossa on Isofix-kiinnikkeitä. Nämä kannattimet sijaitsevat selkänojan ja takaistuimen istuimen välissä ja on kytketty auton koriin. Isofix-turvaistuin on varustettu koukkuilla, jotka voidaan helposti kiinnittää kiinnikkeisiin.

Tästä oli apual (148) Lue lisää

Keskustele tuotteesta

Täällä voit jakaa mielipiteesi Britax Advansafix IV R Auton istuin:sta. Jos sinulla on kysyttävää, lue ensin huolellisesti käyttöohje. Käsikirjaa voi pyytää yhteydenottolomakkeellamme.

Ilaria Ammendola 07-03-2022
Hei, miksi selkänojan päällinen irtoaa aina, kun lapsi istuu? (Ei ole koskaan purettu pesua varten, mutta polystyreeni on aina näköpiirissä) Kiitos

vastaa | Tästä oli apual (0)(Googlen kääntämä)
Käyttöohje Britax Advansafix IV R Auton istuin

Liittyvät tuotteet

Aiheeseen liittyvät luokat