Mikä on patjan vähimmäispaksuus?

"Kaiken tyyppisten patjojen suositellaan olevan vähintään 16 cm paksuja riittävän mukavuuden takaamiseksi."

Tästä oli apual (758)